×

Τεχνική υποστήριξη

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας για οποιαδήποτε τεχνικής φύσεως απορία έχετε και που αφορά πρόβλήματα που έχετε στο κτίριό σας. Μπορείτε να αποστείλετε το ερώτημά σας στο e-mail: info@dimco.gr ή να επικοινωνήσετε απευθείας τηλεφωνικά με τον Υπεύθυνο Μηχανολόγο Μηχανικό Τεχνικής Υποστήριξης – κ. Αλέξανδρο Μαχαίρα στο (+30) 210-67 24 180, κατα τις ώρες λειτουργίας της εταιρίας μας (8:00-16:00) Δευτέρα έως Παρασκευή.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ - ΟΔΗΓΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΣ KATAΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2022

για εγκαταστάσεις κτιρίων

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Οδηγός 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Πρόγραμμα διαστασιολόγησης Καυσίμων Αερίων με CSST Gastite

ΟΔΗΓΟΣ STUDOR 2020

Ενεργός Αερισμός Αποχετευτικών Δικτύων με τις αντεπίστροφες βαλβίδες

ΟΔΗΓΟΣ CSST GASTITE

Οδηγός Μελέτης & Εγκατάστασης Σωλήνωσης Αερίου 2018

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ

Συστημάτων επεξεργασίας νερού

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ

Νέος οδηγός 2020

STUDOR ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ

Οδηγός Εγκατάστασης Αντεπίστροφων Βαλβίδων STUDOR
TOP